Keu Kotha Rakheni Lyrics English Translation – Minar Rahman

Keu Kotha Rakheni Lyrics English Translation: This Bengali song have sung by Minar Rahman who also composed the tune the track. The music is directed by Sajid Sarker whereas the singer Minar Rahman wrote Keu Kotha Rakheni Lyrics.

The song was released by the music banner of Minar Rahman. The track is also available on GP Music, Splash, Banglalink Vibe and Shadhin Music.

Keu Kotha Rakheni Lyrics English Translation

Keu Kotha Rakheni Info

SingerMinar Rahman
Movie
ComposerMinar Rahman
LyricistMinar Rahman
Music DirectorSajid Sarker
Featuring Artist
Music Label

Keu Kotha Rakheni Lyrics in English

কেউ কথা রাখেনি ভালোবাসেনি
কেউ চুপি চুপি পায় কাছে আসেনি,
কেউ গোধূলি বেলায় দু’হাত বাড়িয়ে
খুব আদর মেখে আর ডাকেনি।
আর ডাকেনি..

ঘর ছাড়া বাতাস হয়ে তোমায় ভাসাতে চাই
পালতোলা নৌকায় আবার হারাবো,
ঘুম ভাঙা সকাল হয়ে তোমায় হাসাতে চাই
চোখজুড়ে স্বপ্নে উড়ে বেড়াবো।

কেউ দূর আকাশে জোছনা মাখে
কেউ জোনাকির আলোয় গল্প লেখে,
কেউ ধূসর রঙে রঙ্গিন ছবি আঁকে
ভুল পংক্তিমালা আবারো হাসে।
আবারও হাসে..

ঘর ছাড়া বাতাস হয়ে তোমায় ভাসাতে চাই
পালতোলা নৌকায় আবার হারাবো,
ঘুম ভাঙা সকাল হয়ে তোমায় হাসাতে চাই
চোখজুড়ে স্বপ্নে উড়ে বেড়াবো।

চেনা পথ গুলো আজ দূরে দূরে
ধুলো ধুলো হয়ে তোমাকে ঘিরে হারায়,
সেই পুরোনো ঘর, পুরোনো চাদর
সব স্মৃতি হয়ে দক্ষিনা হাওয়ায় ভাসে।
দক্ষিনা হাওয়ায় ভাসে..

কেউ কথা রাখেনি ভালোবাসেনি
কেউ চুপি চুপি পায় কাছে আসেনি,
কেউ গোধূলি বেলায় দু’হাত বাড়িয়ে
খুব আদর মেখে আর ডাকেনি।
আর ডাকেনি..

ঘর ছাড়া বাতাস হয়ে তোমায় ভাসাতে চাই
পালতোলা নৌকায় আবার হারাবো,
ঘুম ভাঙা সকাল হয়ে তোমায় হাসাতে চাই
চোখজুড়ে স্বপ্নে উড়ে বেড়াবো।

Keu Kotha Rakheni Lyrics in Bengali

Kē’u kathā rākhēni bhālōbāsēni kē’u cupi cupi pāẏa kāchē āsēni, kē’u gōdhūli bēlāẏa du’hāta bāṛiẏē khuba ādara mēkhē āra ḍākēni. Āra ḍākēni.. Ghara chāṛā bātāsa haẏē tōmāẏa bhāsātē cā’i pālatōlā naukāẏa ābāra hārābō, ghuma bhāṅā sakāla haẏē tōmāẏa hāsātē cā’i cōkhajuṛē sbapnē uṛē bēṛābō. Kē’u dūra ākāśē jōchanā mākhē kē’u jōnākira ālōẏa galpa lēkhē, kē’u dhūsara raṅē raṅgina chabi ām̐kē bhula paṅktimālā ābārō hāsē. Ābāra’ō hāsē.. Ghara chāṛā bātāsa haẏē tōmāẏa bhāsātē cā’i pālatōlā naukāẏa ābāra hārābō, ghuma bhāṅā sakāla haẏē tōmāẏa hāsātē cā’i cōkhajuṛē sbapnē uṛē bēṛābō. Cēnā patha gulō āja dūrē dūrē dhulō dhulō haẏē tōmākē ghirē hārāẏa, sē’i purōnō ghara, purōnō cādara saba smr̥ti haẏē dakṣinā hā’ōẏāẏa bhāsē. Dakṣinā hā’ōẏāẏa bhāsē.. Kē’u kathā rākhēni bhālōbāsēni kē’u cupi cupi pāẏa kāchē āsēni, kē’u gōdhūli bēlāẏa du’hāta bāṛiẏē khuba ādara mēkhē āra ḍākēni. Āra ḍākēni.. Ghara chāṛā bātāsa haẏē tōmāẏa bhāsātē cā’i pālatōlā naukāẏa ābāra hārābō, ghuma bhāṅā sakāla haẏē tōmāẏa hāsātē cā’i cōkhajuṛē sbapnē uṛē bēṛābō.

Keu Kotha Rakheni Lyrics English Translation Meaning

No one spoke, no one loved
No one came close to getting quiet,
Someone raised both hands at dusk
Very affectionate and did not call mekhe.
Didn’t call anymore ..

I want to float in the air without a house
I will lose again in the sailing boat,
I want to wake you up and make you laugh
I will fly in a dream with my eyes.

Someone is flying in the distant sky
Someone writes stories in the light of fireflies,
Someone draws a picture in gray
Wrong line laughs again.
Laughs again ..

I want to float in the air without a house
I will lose again in the sailing boat,
I want to wake you up and make you laugh
I will fly in a dream with my eyes.

Familiar paths are far away today
Dust turns to dust and loses you around,
That old house, that old sheet
All memories float in the south wind.
Floating in the south wind ..

No one spoke, no one loved
No one came close to getting quiet,
Someone raised both hands at dusk
Very affectionate and did not call mekhe.
Didn’t call anymore ..

I want to float in the air without a house
I will lose again in the sailing boat,
I want to wake you up and make you laugh
I will fly in a dream with my eyes.

Keep tuning with Lyrics Raw for more lyrics.


Leave a Comment